2016-03-11 | Uzyskany stopień naukowy doktora Pani mgr Aleksandry Zienkiewicz

Miło nam poinformować, że Pani mgr Aleksandra Zienkiewicz, pracownik Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych, uzyskała w dniu 8 marca br. stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.
Serdecznie gratulujemy