2016-10-21 | Kurs pilota wycieczek

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku
zaprasza wszystkich zainteresowanych w 2017 roku na:

Kurs pilota wycieczek

Opłaty: 700 PLN dla studentów, 900 PLN dla pozostałych uczestników.

Możliwość opłaty w dwóch ratach. Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 15tu uczestników.

Kontakt, sekretariat IGiSR: 59 84 00 350, igeo@apsl.edu.pl