2016-10-27 | Pani mgr Joanna Gadziszewska uzyskała stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii

Pani mgr Joanna Gadziszewska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej "Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Pomorze Zachodnie)", uzyskała stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Latała.
Recenzenci w przewodzie doktorskim: dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS oraz dr hab. Zbigniew Stefan Celka.

Gratulujemy