2016-11-17 | Najbliższe spotkanie Klubu Obieżyświata będzie poświęcone turystyce oraz zagadnieniom inwestycyjnym Lwowa, gdzie dr Mariusz Miedziński odbywał swój staż naukowy

Szanowni Państwo,
gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu Klubu Obieżyświata, działającego przy Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polskim Towarzystwie Geograficznym O/Słupski oraz Akademickim Klubie Geografii "Geo Champion".

Naszym gościem będzie pan dr Mariusz Miedziński – pracownik Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych. Jego zainteresowaniami badawczymi są m.in. zagadnienia turystyczno-osadnicze oraz ogólnie pojęta problematyka przestrzeni turystycznej. W swojej pracy badawczej zajmuje się także wpływem turystyki na rozwój i funkcjonowanie miast i miejscowości turystycznych Pomorza.

Wystąpienie zatytułowane jest "Turystyka i inwestycje mieszkalno-apartamentowe miasta Lwowa".

Spotkanie odbędzie się dnia 23 listopada 2016 (środa) o godzinie 17.00 w auli Instytutu Neofilologii AP przy ul. Słowiańskiej 8 w Słupsku.
Wstęp wolny.