dr hab. Mieczysław Banach, prof. AP - profesor emerytowany
Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, hydrologia

Tematy badawcze:
  • wpływ zbiorników zaporowych na środowisko przyrodnicze
  • naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze Pomorza
  • dynamika brzegów akwenów naturalnych i sztucznych

Publikacje