dr Gabriela Czapiewska
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • przekształcenia społeczno-gospodarcze wsi polskiej
  • rola i znaczenie środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • aktywność i integracja społeczna mieszkańców wsi

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl