prof. dr hab. Wacław Florek - kierownik zakładu
Specjalność: geomorfologia, paleogeografia, geologia czwartorzędu

Tematy badawcze:
  • paleogeograficzne rekonstrukcje późnoglacjalnych i holoceńskich środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych
  • stratygrafia górnego plejstocenu w świetle datowań radiowęglowych i luminescencyjnych, a także badań paleobiologicznych
  • wpływ gospodarczej działalności człowieka w prahistorii, średniowieczu i współcześnie na kształtowanie się dolin rzecznych
  • kartowanie geologiczne (w tym na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego) i geomorfologiczne
  • współczesne procesy brzegotwórcze na wybrzeżu mórz bezpływowych i oceanów

Publikacje


ZAKŁAD GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI
59 84 00 173, wew. 208 | nr pok. 12 | waclaw.florek@apsl.edu.pl