dr hab. Ryszard Klimko, prof. AP - profesor emerytowany
Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa

Tematy badawcze:
  • struktura terytorialno-krajobrazowa Pomorza Zachodniego
  • restrukturyzacja krajobrazu właściwego
  • denaturalizacja środowiska przyrodniczego
  • wizualizacja danych przestrzennych

Publikacje