dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. AP

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 408, wew. 218 | nr pok. 31 | aleksander.kuczabski@apsl.edu.pl