dr Marek Majewski
Specjalność: geomorfologia

Tematy badawcze:
  • procesy denudacyjne w rynnie jeziora Jasień w późnym vistulianie i holocenie
  • współczesne procesy brzegotwórcze na wybrzeżu południowego Bałtyku

Publikacje


ZAKŁAD GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI
59 84 00 170, wew. 207 | nr pok. 11 | marek.majewski@apsl.edu.pl