dr Aneta Marek
Specjalność: geografia turystyczna

Tematy badawcze:
  • społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki komercjalizacji wyjazdów turystycznych
  • wpływ organizacji turystycznych na rozwój turystyki w Polsce
  • kierunki wypraw wysokogórskich
  • historyczne uwarunkowania turystyki górskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
  • turystyka na obszarach górskich
  • geoturystyka
  • dziedzictwo górnicze w krajobrazie regionu

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | aneta.marek@apsl.edu.pl