dr Mariusz Miedziński
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • problematyka turystyczno-osadnicza
  • wpływ turystyki na rozwój i funkcjonowanie jednostek osadniczych i przestrzennych
  • przestrzeń turystyczna i determinanty rozwoju
  • miasta i miejscowości turystyczne Pomorza Środkowego
  • dostępność komunikacyjna miast i regionów turystycznych

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40 | mariusz.miedzinski@apsl.edu.pl