dr Danuta Narożna
Specjalność: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Tematy badawcze:
  • turystyka dzieci i młodzieży a czas wolny, terapeutyczne możliwości turystyki
  • aktywność turystyczna dorosłych i osób z uniwersytetu trzeciego wieku, jako sposób na poprawę zdrowia w ujęciu holistycznym
  • turystyka aktywna, specjalistyczna, kwalifikowana i jej możliwości rozwoju w Polsce (narciarstwo, żeglarstwo, kolarstwo)
  • nowe formy turystyki
  • turystyka na obszarach nadmorskich
  • dostępność i jakość usług hotelarskich dla różnych grup społecznych i wiekowych w nadmorskiej gospodarce turystycznej
  • zagospodarowanie turystyczne na obszarach nadmorskich

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | danuta.narozna@apsl.edu.pl