dr Monika Niska
Specjalność: paleogeografia, paleolimnologia

Tematy badawcze:
  • paleogeografia, paleolimnologia
  • interpretacja zmian kopalnego środowiska jeziornego na podstawie analizy subfosylnych Cladocera z różnych obszarów Polski od okresu interglacjału eemskigo do holocenu

Publikacje


ZAKŁAD GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI
59 84 00 251, wew. 242 | nr pok. 2 | monika.niska@apsl.edu.pl