dr Krzysztof Parzych
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • przestrzeń turystyczna i determinanty jej kształtowania
  • waloryzacja przestrzeni turystycznej
  • turystyka religijna
  • turystyka na obszarach pojeziernych i nadmorskich
  • turystyka miejska

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 439, wew. 221 | nr pok. 32d | krzysztof.parzych@apsl.edu.pl