prof. dr hab. Ivan Pirozhnik
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna, geografia turyzmu

Tematy badawcze:
  • gospodarka turystyczna i rozwój regionalny, przestrzeń turystyczna i czynniki jej kształtowania
  • zagospodarowanie turystyczne obszarów turystyki uzdrowiskowej, miejskiej, na obszarach pojezierzy, agroturystyka
  • rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach transformacji, geografia polityczna, gospodarka morska

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 093, wew. 246 | nr pok. 9 (Instytut Muzyki) | ivan.pirozhnik@apsl.edu.pl