dr Krzysztof Strzelecki
Specjalność: kartografia

Tematy badawcze:
  • kartografia, kartografia historyczna
  • geoinformacja, geoinformacja historyczna

Publikacje


PRACOWNIA KARTOGRAFII I GEOINFORMACJI
59 84 00 545, wew. 224 | nr pok. 38 | krzysztof.strzelecki@apsl.edu.pl