dr Wioletta Szymańska
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • struktury wewnętrzne miast i ich przeobrażenia
  • problemy społeczne w geografii
  • przemiany struktur demograficzno-społecznych w jednostkach osadniczych Pomorza
  • percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej
  • społeczne aspekty rozwoju gospodarczego jednostek osadniczych

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 471, wew. 225 | nr pok. 39 | wioletta.szymanska@apsl.edu.pl