dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP - kierownik zakładu
Specjalność: paleogeografia, paleolimnologia, malakologia czwartorzędu

Tematy badawcze:
  • cykliczność zmian klimatu górnego plenivistulianu i holocenu
  • malakofauna morska i słodkowodna w analizie paleogeograficznej
  • metody czynnikowe w ocenie atrakcyjności turystycznej wybranych jednostek terytorialnych Pomorza
  • interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Publikacje


ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA
59 84 00 150, wew. 206 | nr pok. 3 | adam.wojciechowski@apsl.edu.pl