dr Aleksandra Zienkiewicz
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • atrakcyjność turystyczna przestrzeni
  • determinanty i skutki rozwoju turystyki
  • badania ruchu turystycznego
  • problematyka turystyczno-osadnicza (zagospodarowanie turystyczne, osadnictwo letniskowe)
  • problemy społeczne (problematyka bezrobocia: determinanty, skutki, struktury oraz aktywne formy przeciwdziałania; przemiany społeczno-demograficzne)

Publikacje


ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40 | aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl