ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Kierunki badań
 1. Struktura pól klimatycznych na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem opadów atmosferycznych.
 2. Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze Pomorza.
 3. Problemy regionalizacji klimatu: metody i aplikacje.
 4. Procesy atmosferyczne oraz klimat Pobrzeży i strefy brzegowej.
 5. Zmiany klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych.
 6. Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego.
 7. Inwentaryzacja czynników i procesów degradujących środowisko przyrodnicze.
 8. Optymalizacja struktury przestrzennej krajobrazów.
 9. Projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych.
 10. Wartościowanie zasobów i stanów środowiska.
 11. Ochrona i renowacja krajobrazów na potrzeby agroturystyki.
 12. Geografia kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych.