/ Oferta edukacyjna

STUDIA I stopnia Licencjackie
GEOGRAFIA
profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Geoinformacja
Gospodarka i polityka samorządowa
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym


STUDIA I stopnia Licencjackie
TURYSTYKA I REKREACJA
profil praktyczny
Specjalności:
Geoturystyka
Turystyka aktywna
Turystyka zdrowotna


STUDIA I stopnia Licencjackie
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA *
profil praktyczny
Specjalności:
Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

STUDIA II stopnia Magisterskie
GEOGRAFIA
profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Geoturystyka
Gospodarka i administracja samorządowa
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Specjalizacja nauczycielska
Turystyka kulturowa


Terminy składania dokumentów:
STUDIA I stopnia Licencjackie (stacjonarne) do 15.07.2016
STUDIA I stopnia Licencjackie (niestacjonarne) do 09.09.2016

STUDIA II stopnia Magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) do 09.09.2016


Zasady rekrutacji:
przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów

© Copyright 2007-2017 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki