2017-04-05 | V Ogólnopolski Dzień Geografa w Słupsku

12 kwietnia (środa) br. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Słupski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
organizuje

V Ogólnopolski Dzień Geografa pod hasłem "Zrozumieć Ziemię".

Celem tych obchodów jest popularyzacja i uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej i aplikacyjnej oraz jako przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa.
Tym razem świętujemy wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Słupsku.

Program
12 kwietnia 2017 (środa)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. M. Zaborowskiej 2, Słupsk

Wykłady

  • 09.15 Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych – dr Aleksandra Zienkiewicz
  • 09.45 Buenos Aires - Miasto tanga, futbolu i mate - dr Krzysztof Parzych

Warsztaty i wystawy

  • 09.00 – 12.00 Wystawa z elementami warsztatu – skarby pod stopami - dr Joanna Gadziszewska
  • 09.00 – 12.00 Pokaz sprzętu wspinaczkowego - dr Aneta Marek
  • 09.00 – 12.00 Wystawa globusów - dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz