2017-05-14 | Gratulacje dla Pani dr W. Szymańskiej

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie gratulują Pani dr W. Szymańskiej, pracownikowi naszego Instytutu, powołania na Koordynatora Projektu pn. "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)".
Serdecznie gratulujemy