2017-11-30 | 104. spotkanie Klubu Obieżyświata

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 104. spotkaniu Klubu Obieżyświata, działającego przy Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Polskim Towarzystwie Geograficznym Oddział w Słupsku. 

W grudniu naszym gościem będzie Starszy Podoficer Dowództwa 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku – star. chor. sztab. Dominik KRUPA.

„Służbę zasadniczą rozpoczął w 6 Kresowym Batalionie Rozpoznawczym w Gubinie, gdzie ukończył kurs podoficerski. Pełnił obowiązki dowódcy drużyny rozpoznawczej kolejno w 73 Pułku Zmechanizowanym Ułanów Karpackich oraz w 5 Kresowej Brygadzie Zmechanizowanej w Gubinie. W roku 2000 został powołany do służby kontraktowej w 5 KBZ gdzie pełnił obowiązki pomocnika dowódcy plutonu zmechanizowanego oraz szefa kompanii rozpoznawczej. W wyniku rozformowania brygady przeniesiony do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, gdzie kolejno zajmował stanowiska dowódcy drużyny zmechanizowanej, pomocnika dowódcy plutonu oraz szefa kompanii. Brał udział we wdrażaniu do sił zbrojnych KTO Rosomak oraz formowaniu pierwszej w pełni zawodowej kompanii zmotoryzowanej. Uczestniczył również w formowaniu Grupy Bojowej Unii Europejskiej tworzonej między innymi na bazie pododdziałów 17 WBZ. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach i szkoleniach międzynarodowych. Dwukrotnie pełnił obowiązki szefa zespołu bojowego podczas realizacji zadań w ramach PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (2007- FOB Ghazni ; 2011 – FOB Warrior).

Rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 17.04.2017 został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Brygady.” 

(źródło: http://7bow.wp.mil.pl)

Spotkanie odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 17.00 w auli Instytutu Neofilologii AP przy ul. Słowiańskiej 8 w Słupsku. Wystąpienie zatytułowane jest „Afganistan w oczach żołnierzy Polskich Misji Wojskowych".

Wstęp wolny. 

104. Klub Obieżyświata