2018-01-04 | XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe funkcje wsi

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Słupski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. NOWE FUNKCJE WSI, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Ustce i powiecie słupskim.

Zakres tematyczny konferencji:

  • współczesny potencjał funkcjonalny wsi w kształtowaniu struktur społeczno-gospodarczych
  • identyfikacja nowych funkcji wsi
  • innowacje w rozwoju wsi
  • nowe formy wykorzystania przestrzeni wiejskiej w aspekcie zasobów przyrodniczych oraz społecznych
  • przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich – rozwój funkcji zewnętrznych
  • relacje pomiędzy „nowymi” i „starymi” przestrzeniami w strukturze wsi
  • wpływ innowacyjności na przemiany krajobrazu wiejskiego

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, terminów i opłat znajdują się w załączonym Komunikacie