2018-02-20 | 105. spotkanie Klubu Obieżyświata

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 105. spotkaniu Klubu Obieżyświata, działającego przy Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Polskim Towarzystwie Geograficznym Oddział w Słupsku.

W lutym naszym gościem będzie Pan dr inż. Adam Zbigniew Kowalak – emerytowany pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim oraz na kilku innych uczelniach, obecnie w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Absolwent SGGW w Warszawie i Akademii Rolniczej w Krakowie, dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), certyfikat międzynarodowy z zakresu strategii zarządzania ochroną środowiska; autor ponad 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym 5 książek; autor kilku projektów edukacyjnych w tym programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” realizowanego w latach 1992-2002 w 386 szkołach, nagrodzonego Główną Nagrodą Europejską Fundacji Forda. W latach 1993-1995 członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Członek Rady Naukowej kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Zainteresowania badawcze: humanistyczne aspekty zarządzania środowiskiem, pedagogika i andragogika ekologiczna,

Spotkanie odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 17.00 w auli Instytutu Neofilologii AP przy ul. Słowiańskiej 8 w Słupsku. Wystąpienie zatytułowane jest „Przyroda i człowiek w wybranych parkach narodowych Europy".

Wstęp wolny. Plakat dot. imprezy znajduje się w załączniku.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji również wśród swoich bliskich i znajomych.

Serdecznie zapraszam,

Aleksandra Zienkiewicz
Opiekun Klubu Obieżyświata
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku

105. Klub Obieżyświata