2018-05-08 | Gratulacje dla dr hab. Moniki Niskiej

Z radością informujemy, że Pani dr Monika Niska, pracownik Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku, na podstawie pozytywnej oceny dorobku i osiągnięcia naukowego „Kopalne szczątki wioślarek (Cladocera) jako źródło danych o środowisku jeziorno-bagiennym w interglacjale eemskim i vistulianie” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Serdecznie gratulujemy!