2018-06-27 | Jubileusz 50-lecia Słupskiego Ośrodka Geograficznego połączony ze Zjazdem Absolwentów

W dniu 16 czerwca 2018 roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Słupskiego Ośrodka Geograficznego połączony ze Zjazdem Absolwentów. Święto Słupskiej Geografii odbyło się w piękną słoneczną sobotę, w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. W zasadzie składało się z dwóch części. Jak to bywa w zwyczaju geografów najpierw odbyła się część plenarna poświęcona rozwojowi Słupskiego Ośrodka Geograficznego, a następnie wyruszyliśmy na ćwiczenia terenowe „Szlakiem Słupskiej Geografii”.

Bardzo uroczysty charakter miała część oficjalna, która odbyła się w nowym obiekcie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. W imieniu naszego Instytutu uroczystość prowadziła Pani dr Aneta Marek. Okazja do świętowania była wyjątkowa, bowiem było to prawie 50 lat Słupskiego Ośrodka Geograficznego, 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 25-lecie powstania Instytutu Geografii.

Świętowanie Dostojnego Jubileuszu rozpoczęliśmy od powitania zaproszonych gości, pracowników i oczywiście naszych drogich Absolwentów kierunku geografia z lat 1969- 2017. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło grono pracowników emerytowanych m.in. współtwórca Słupskiej Geografii i długoletni dyrektor Instytutu, były Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Eugeniusz Rydz. Natomiast gratulacje i serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu przekazała Pani Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - dr hab. Monika Stanny (absolwentka Słupskiej Geografii). Z kolei niezwykłymi wspomnieniami o historii naszego Ośrodka podzielili się Pan prof. E. Rydz oraz Pani dr inż. arch. Elżbieta Szalewska.

Po zakończeniu uroczystego powitania głos zabrała dr hab. Iwona Jażewicz prof. AP – (obecny dyrektor Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych), która zaprezentowała dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Słupskiego Ośrodka Geograficznego wygłaszając referat pt. „Słupski Ośrodek Geograficzny wczoraj i dziś”.

Następnie po lunchu oraz pamiątkowej sesji fotograficznej wraz z unikatowym zdjęciem wszystkich uczestników Zjazdu Absolwentów udaliśmy się na „Szlak Słupskiej Geografii”. Wyruszyliśmy sprzed budynku na ul. Bohaterów Westerplatte, następnie idąc ulicą Mierosławskiego oraz ulicą Arciszewskiego dotarliśmy do Kampusu Akademickiego. Tu mieliśmy możliwość zobaczyć pierwszą siedzibę naszego Instytutu, odwiedzić Bibliotekę Uczelnianą i powspominać życie studenckie w akademikach.

Potem wróciliśmy na „Szlak Słupskiej Geografii” idąc Aleją Brzozową oraz brzegiem rzeki Słupi dotarliśmy do obecnej siedziby Instytut Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Partyzantów 27. Choć jest to skromny budynek okazał się bardzo gościnny dla naszych

uczestników. Tutaj zakończono uroczystości Jubileuszowe tradycyjną lampką szampana i tortem okolicznościowym przygotowanym przez absolwentkę geografii Paulinę Turską.

WSZYSTKIM ZAPROSZONYM GOŚCIOM, PRACOWNIKOM I WAM KOCHANI ABSOLWENCI BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W DOSTOJNYM JUBILEUSZU

Fotorelacja