/ Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku

Nr 10: 2013 | Nr 9: 2012


Spis treści

Wstęp


Wacław Florek
Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. Dziesięć tomów i dziesięć konferencji w ciągu dwudziestu lat


Bartosz Bieniek, Ryszard Kazimierz Borówka, Julita Tomkowiak, Agnieszka Strzelecka
Stratygraficzna zmienność litologii i składu chemicznego osadów wypełniających misę jeziora Jamno na podstawie profilu JS-20


Marta Damaszke, Ewa Szymczak
Rozprzestrzenianie rumowiska rzecznego w rejonie ujścia Potoku Błądzikowskiego do Zalewu Puckiego


Łukasz E. Dullek, Ireneusz J. Olszak
Litologia osadów eolicznych pomiędzy Orzechowem a Ustką


Tomasz Arkadiusz Łabuz
Rzeźba brzegu Morza Martwego na przykładzie badań z miejscowości Ein Gedi, Izrael


Tomasz Arkadiusz Łabuz, Sylwia Wochna-Bartnik, Paweł Osóch, Joanna Sławińska
Projekt badawczy FoMoBi i jego znaczenie w rozpoznaniu współczesnej dynamiki i różnorodności biologicznej wydm przednich polskiego wybrzeża


Kamila Mianowicz, Bernard Cedro
Holoceńskie zdarzenia paleohydrologiczne, zarejestrowane w subfosylnych osadach z okolic Mrzeżyna (środkowa część Wybrzeża Trzebiatowskiego), na podstawie analizy szczątków makroskopowych roślin i zwierząt z profilu T28


Olegas Pustelnikovas, Monika Melešytė, Eugenija Rudnickaitė, Simonas Saarmann
Zmiany klimatu Litwy w późnym plejstocenie i holocenie w obrazie zmienności wybranych pierwiastków w osadach organicznych


Stanisław Rudowski, Wacław Florek
Wyniesione terasy wschodnich wybrzeży zatoki Discovery, wyspa Greenwich, Szetlandy Południowe


Stanisław Rudowski, Kazimierz Szefler, Leszek Łęczyński, Izabela Zelewska, Anna Lesiak, Katarzyna Wnuk
Budowa i stan dna przybrzeża mierzei jeziora Jamno


Mariusz Samołyk
Charakterystyka nadmorskiej zlewni rzeczno-jeziornej Lewińskiej Strugi (wyspa Wolin)


Paweł Sydor, Bartosz Kotrys
Historia i ewolucja osadów dawnej doliny Regi w rejonie Pogorzelicy w świetle badań sedymentologicznych i palinologicznych


Jacek Tylkowski
Zmienność czasowa i przestrzenna warunków termicznych i opadowych Wybrzeża Słowińskiego


Adam Wojciechowski
Zasięg przestrzenny i pozycja stratygraficzna Scrobicularia plana (da Costa, 1778) w holoceńskich osadach wybrzeża południowego Bałtyku

© Copyright 2007-2018 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki