/ Kontakt

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
www.geografia.apsl.edu.pl
geografia.slupsk

Sekretariat Instytutu

mgr Grażyna Dederko
59 84 00 378, wew. 215 | fax. 59 84 01 350
igeo@apsl.edu.pl


Dyrektor

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

59 84 00 386, wew. 216 | nr pok. 26b
59 84 00 438, wew. 220 | nr pok. 32c
iwona.jazewicz@apsl.edu.pl


Zastępca dyrektora

dr Aleksandra Zienkiewicz

59 84 00 376, wew. 214 | nr pok. 26ac
59 84 00 498, wew. 226 | nr pok. 40
aleksandra.zienkiewicz@apsl.edu.pl


Współrzędne geograficzno-geodezyjne IGiSR
Współrzędne w układzie EUREF-89 (European Terrestrial Reference Frame 1989) Elipsoida GRS-80 (Geodetic Reference System 1980)
B (φ) szerokość 54º 28' 07,5" N
L (λ) długość 17º 02' 07,0" E

© Copyright 2007-2018 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki