/ Oferta edukacyjna

Geografia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • geoinformacja
 • gospodarka i polityka samorządowa
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne do 08.09.2017


Geografia – studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Specjalności:

 • specjalizacja nauczycielska - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia oraz innych kierunków (pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia przygotowania z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku geografia. Różnice programowe w tym zakresie ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia
 • turystyka - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, geologia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, zarządzanie, europeistyka, etnologia i innych kierunków pokrewnych
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, architektura krajobrazu, biologia, chemia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo narodowe i innych kierunków pokrewnych
 • gospodarka i administracja samorządowa - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, politologia, zarządzanie, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe i innych kierunków pokrewnych

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 08.09.2017


Turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • geoturystyka
 • turystyka aktywna
 • turystyka zdrowotna

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 08.09.2017


Inżynieria środowiska * – studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • przyrodnicze zarządzanie przestrzeni miejską

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 08.09.2017

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

© Copyright 2007-2017 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki