/ Praktyki i staże zawodowe

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów studiów I stopnia (studia stacjonarne) na kierunku Turystyka i Rekreacja (profil praktyczny) w roku akademickim 2017-2018
Regulamin stażu zawodowego dla studentów studiów I stopnia (studia stacjonarne) na kierunku Turystyka i Rekreacja (profil praktyczny) w roku akademickim 2017-2018
Ocena przydatności do zawodu na podstawie odbytej praktyki zawodowej
Poziom osiągnięcia efektów kształcenia określonych w Regulaminie praktyki zawodowej dla studentów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018
Poziom osiągnięcia efektów kształcenia określonych w Regulaminie stażu zawodowego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018


Zaświadczenie o ukończeniu stażu

© Copyright 2007-2018 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki