/ Programy

Efekty kształcenia:

Studia stacjonarne I stopnia

Geografia

Turystyka i Rekreacja (profil praktyczny)
Turystyka i Rekreacja (profil ogólnoakademicki)

Studia stacjonarne II stopnia

Geografia


Do pobrania:
Wzór sylabusa

© Copyright 2007-2017 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki