/ Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia


Raport z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Geografia, SPS na kierunku Turystyka i rekreacja 2015/2016
Raport z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Geografia, SPS na kierunku Turystyka i rekreacja 2014/2015
Raport z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Geografia, SPS na kierunku Turystyka i rekreacja 2013/2014
Raport z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Geografia 2012/2013


Wyniki oceny pracowników IGiSR w roku akademickim 2015/2016
Wyniki oceny pracowników IGiSR w roku akademickim 2014/2015
Wyniki oceny pracowników IGiSR w roku akademickim 2013/2014
Wyniki oceny pracowników IGiSR w roku akademickim 2012/2013


Zestawy zagadnień na egzamin licencjacki (SPS)
w roku akademickim 2016/2017

Geografia spec. GiPS
Geografia spec. KiZŚP
TiR spec. Turystyka w strefie nadmorskiej


Zestawy zagadnień na egzamin magisterski (SDS)
w roku akademickim 2016/2017

Geografia spec. KiZŚP


Zestawienie minimum kadrowego
dla kierunku ogólnoakademickiego Geografia
na rok akademicki 2016/2017

dr hab. Dariusz Ficek
prof. dr hab. Wacław Florek
prof. dr hab. Ivan Kirvel
dr hab. Aleksander Kuczabski
prof. dr hab. Ivan Pirozhnik
dr hab. Adam Wojciechowski
dr Gabriela Czapiewska
dr Joanna Gadziszewska
dr Mariusz Miedziński
dr Monika Niska
dr Krzysztof Strzelecki
dr Anna Wiśniewska
dr Aleksandra Zienkiewicz


Zestawienie minimum kadrowego
dla kierunku praktycznego Turystyka i rekreacja
na rok akademicki 2016/2017

prof. dr hab. Ivan Pirozhnik
dr hab. Elżbieta Kal
dr hab. Iwona Jażewicz
dr Robert Bąk
dr Aneta Marek
dr Mariusz Miedziński
dr Danuta Narożna
dr Monika Niska
dr Krzysztof Parzych
dr Anna Wiśniewska
dr Aleksandra Zienkiewicz

© Copyright 2007-2017 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki